Thanh toán

Thanh toán, Hạt Xốp Như Phương

Cách thức  thanh toán mua hàng

  • Chuyển khoản qua ATM.
  • Giao hàng nhận tiền.

Liên hệ 090.2512.711.